Vakalar Üzerinden Objektif ve Projektif Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi

Vakalar Üzerinden Objektif ve Projektif Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi

Eğitmen: Psikolog Demet BALCI
Eğitim Tarihi ve Yeri: 3-4 Mart 2018, Antalya

Eğitim İçeriği:
1-Agte (Ankara Gelişim Tarama Envanteri): Anne-baba ile görüşme yoluyla uygulanan bir değerlendirme aracıdır. Yaşamın ilk 6 yılındaki gelişim, 154 madde ve 5 kategoride (dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-öz bakım ve genel gelişim) değerlendirilmektedir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlar ile dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır. Önemli olan, çocuk hakkında en sağlıklı bilgiyi elde edebilmektir. Uygulama sonucu çocuğun genel gelişimi hakkında sistematik bilgiler verir ve muhtemel gelişim gerilikleri konusunda uyarır.

2. Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi : 3-12 yaş arası çocuklara uygulanan psikanalitik öyküler testidir. On adet tamamlanacak hikayelerden oluşmuştur. Çocuğun sorunlarını anlayabilmek ve çözümlemek için kullanılır. Bireysel olarak uygulanır.

3.Chidren’s Apperception Test (C.A.T Çocuklarda Tematik Algı Testi) : 3-10 yaş arası çocuklara uygulanan projektif kişilik testidir. Çocukların iç dünyalarındaki önemli olayları yansıtan on resimden oluşur. Çocuğun iç dünyasını ve davranışlarını anlamak ve çözümlemek için kullanılır. Bireysel olarak uygulanır.

4. Draw A Person (Bir İnsan Çiz Testi) : 3-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Bir A4 kağıdı verilerek bir insan çizmesi istenir, hikayesi-tasarımları ve realitesi öyküselleştirilerek alınır. Kişilik analizi için kullanılan bir testtir. Bireysel olarak uygulanır.

5. D-10 Kişilik Testi : 3-12 yaş arası çocuklara uygulanır. Bir A4 kağıdına belirli 10 resim çizmesi istenir. Kişilik analizi için kullanılan bir testtir. Bireysel olarak veya gruplara uygulanabilir.

6. Frankfurter Konsantrasyon Testi (Elma Testi) : 5-0, 6—0 (60-72 aylık çocuklar) yaş arası çocuklara uygulanır. 14 satırlık karışık elma ve armut resimlerinden oluşmuştur. Dikkat ve konsantrasyonu ölçmek için kullanılır. Bireysel olarak uygulanır.

7. Öğretmen Bilgi Formu ve Anne Baba Testi:Tüm sınıflar düzeyinde uygulanır. 6 başlık içeren bir formdur. Öğrencilerin akademik, kişilik, otoriteyle ve arkadaşlarıyla iletişimi, aile yapısı ile ilgili bütüncül bir yaklaşım içerisinde değerlendirmek için kullanılır. Öğrenciyle ilgili olarak öğretmenlerle yapılan bir uygulamadır.

8. Burdon Dikkat Testi : 10-20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanır. 3 paragraflık karışık harflerden oluşmuştur. Dikkat gücünü (konsantrasyon, yoğunluk, süreklilik) ölçmek amacıyla kullanılır. Bireysel olarak veya gruplara uygulanır.

9. Porteus Labirentleri Testi : 3- 14 yaş arası çocuklara uygulanır. Bireysel zeka testi olarak genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılır. 12 adet labirentten oluşmuştur. Bireysel olarak uygulanır.

10. Good Enough-Harris, Bir İnsan Çiz Testi : 4-14 yaş arası çocuklara uygulanan genel bir zeka testidir. Bir A4 kağıdı verilerek bir adam, sonrasında da bir kadın çizmesi istenir, puanlama sistemine göre değerlendirilir. Çocuklarda zihinsel gelişmeyi ölçmek için kullanılır. Bireysel olarak veya gruplara uygulanabilir.

11. Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi : 5-11 yaş arası çocuklara uygulanır. 9 adet karttan oluşmuştur. Zekanın görsel devinimsel motor algılamasında regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılır. Bireysel olarak uygulanır.

12. Metropolitan Olgunluk Testi : 5-6 ile 6-0 yaş arası çocuklara uygulanır. Toplam 100 madde ve 6 alt testten oluşur. Anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başında olan çocukların okul olgunluğunu değerlendirmek için kullanılır. Bireysel olarak uygulanır.

13. Gessel Gelişim Figürleri Testi : 3-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış şekillerden oluşur. Çocukların zeka gelişimlerinin yaşlarına göre ne düzeyde olduğu ile ilgili genel bilgiler verir. Bireysel olarak veya gruplarda uygulanabilir.

4.Çocuk ve Aile ile Gözlem ve Görüşme Teknik ve İlkeleri

Eğitim Süresi: 40 Ders Saati
A. Teorik: 2 Gün / 16 Ders Saati ( 1 Ders Saati 40 dk. )
B. Pratik: Her test için 2 uygulama ( 24 ders saati )

Uygulayıcı Sertifikası: BETED ONAYLI UYGULAYICI SERTİFİKASI VERİLECEKTİR.
Eğitim Yeri: ANTALYA Salon katılımcılara bildirilecek
Eposta: trbeted@gmail.com Tel.0543 650 52 65
https://www.beted.org.tr – http://www.facebook.com/trbetad

Katılımcı sayısı: 25 kişi ile sınırlıdır.
Ücret: 650 TL + KDV Öğrencilere % 20 indirim
Kayıt için 200TL ön ödeme gerekmektedir.
Not: Eğitim materyalleri ücretin içindedir.

KATILIMCILAR
A. Anaokulu Öğretmeni,
B. Okul Öncesi Öğretmeni,
C. Özel Eğitim Uzmanı,
D. Psikolog,
E. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen,
F. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni/ Uzmanı,
G. Yukarıdaki bölümlerde okuyan 3. ve 4. Sınıf öğrencileri,
H. Yukarıdaki alanlar dışından olup eğitime katılmak isteyen eğitimciler bizimle iletişime geçebilirler.

Eğitime katılıcak arkadaşların Kimlik Fotokopisi-Diploma Fotokopisi, Öğrenci belgesi getirmeleri rica olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.