Bireysel ve Evlilik Terapileri Eğitim Derneği web sitesinde yer alan tüm eğitimlerin organizasyonu, mali işlemleri ve üstlenicisi BETED Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmektedir.

DUYGU ODAKLI ve BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMLA ÇİFT TERAPİSİ EĞİTİMİ
Eğitim Başlama Tarihi: Kasım 2023

İnsanın kimliğini etkileyen en önemli unsurlardan olan aileye dayalı terapi, insanların hem
yaşamdaki önemli güçlüklerle başa çıkabilmesine hem de yaşam biçimlerini derinden dönüştürmesine
yardım eden güçlü bir değişim modeli sunmaktadır.

Aile terapisi alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından olan Prof. Dr. Leslie S.GREENBERG
(Duygu Odaklı Terapi), Jeffrey J.MAGNAVİTA (Birleştirilmiş Psikoterapi) yaklaşımlarının entegratif bir
şekilde yorumlanarak, Çift Terapisi için gereken becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim sürecinde yapılacak çalışmalarda farklı duygu tipleri arasındaki ayrımlar, kademeli
müdahaleler için ana ilkeler, terapistlere bir yol haritası oluşturacak. Çekirdek duygusal yapılarda ve
daha karmaşık bir duygu olan acıya ek olarak öfke, üzüntü, korku ve utanç gibi duyguları
anlamlandırma da bir duygu koçluğu yaparak çiftler arasındaki çatışmaları tesbit ve değişimin
nasıl yaratılacağının BÜTÜNCÜL bir yaklaşımla aktarılması hedeflenmekte.

Katılımcılara kısa dersler, video gösterimleri, canlı modelleme, vaka tartışmaları ve süpervizyonlu
kapsamlı rol oynama yoluyla derinlemesine beceri eğitimi verilir. Katılımcılar bu eğitimde, ilişkilerde
sorun yaratan duygusal reaksiyonları işlemeyi, çiftler arasında yeni iletişim biçimleri ve bağlanma
fırsatları yaratmayı ve terapi sırasında oluşan çıkmazları aşmayı öğrenirler.

Eğitmen

 • Dr. Kamile CAN - ISEFT (Uluslararası Duygu Odaklı Terapi Enstütüsü) onaylı Duygu Odaklı
  Çift Terapisti ve Süpervizörü. BETED Başkanı

Sertifikasyon

 • BETED onaylı KATILIM BELGESİ verilecektir.

Eğitim Süresi

9 Gün (Toplam 72 Saat)

17-18-19 Kasım 2023 - Temel Bilgi ve Teorik Eğitim
16-17 Aralık 2023 - Teorik Eğitim ve Pratik uygulama (Çatışma yaratan maladaptif döngülerin tespiti)
20-21 Ocak 2024 - Teorik Eğitim ve Pratik uygulama (Bağlanmayla ilişkili döngüler
Kimlik ve hakimiyetle ilişkili döngüler)
4-25 Şubat 2024- Teorik Eğitim ve Pratik uygulama (Etkileşimi ve bağı yeniden yapılandırma)

Eğitime düzenli olarak katılmak zorunludur.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Eğitime psikoterapi alt yapısına sahip vaka ve klinik tecrübesi olan hekimler ve diğer ruh sağlığı profesyonelleri katılabilir:

 • Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları
 • Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Psikiyatri Hemşireleri
 • Aile Danışmanları

* Not: Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kesinlikle kayıt kabul edilmemektedir.
** Not: Yurtdışından mezun olan ama YÖK tarafından kabul edilen ve diplomalarına denklik verilen profesyoneller eğitimlerimize kabul edilecektir.

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.

EĞİTİM MİNİMUM 10 KİŞİLİK GRUP OLUŞTUKTAN SONRA BAŞLAYACAKTIR. BETED EĞİTİM TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRME HAKKINA SAHİPTİR.

Kayıt - Kabul Sırasında İstenen Belgeler

 • 2 Adet fotoğraf
 • Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri
 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Varsa alınan diğer eğitimlerin belge veya sertifikalarının önlü arkalı fotokopileri

Eğitim Yeri

 • BETED Ankara - Kızılay Mahallesi Necatibey Caddesi Bilecik Apartmanı 27/2 Kızılay/Çankaya/Ankara

BETED

BETED (Bireysel ve Evlilik Terapileri Derneği)
BETED EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
Telefon: 0312 230 70 77- 0543 650 52 65
Eposta: trbeted@gmail.com
https://www.beted.org.tr/ – http://www.facebook.com/trbetad

TOP