Adler’e göre rüya; insanın uyuduğu sırada ortaya çıkan önemli ve anlamlı faaliyettir. Freud ise rüyaları “Kral Yolu” olarak adlandırmış ve “Rüya uyku sırasındaki zihinsel yaşamdır. Uyanıklık zihinsel yaşamına bazı benzerlikleri olan ama öte yandan ondan büyük farklarla ayrılan bir olgudur.” demiştir.

Rüyalar insanlık tarihi boyunca tüm insanlar tarafından tecrübe edilmiş psikolojik bir deneyimdir. Bu nedenle de psikoterapide, bireyi anlama ve anlamlandırmada önemli bir yer tutar.

 • Tarihsel süreçte ve kültürlerde rüyalar
 • Bilinç dışı nedir, nasıl çalışır?
 • Rüya nedir, nasıl oluşur?
 • Rüyanın fizyolojisi ve nörofizyolojisi
 • Rüyanın İlkeleri ve Simge Dili
 • Cürufla Saklama
 • Fluluk İlkesi
 • Duygu İlkesi
 • Deformasyon İlkesi
 • Yoğunlaştırma İlkesi
 • Ekonomiklilik
 • Zoom İlkesi
 • Odaklama
 • Bütünün Parçalanması
 • Figür Değiştirme
 • Simgeleştirme
 • Evrensel Simgeler
 • Kültürel Simgeler
 • Kişisel Simgeler

Katılımcı sayısı:25 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Süresi: 2 Gün / 16 Ders Saati
Belge: BETED ONAYLI KATILIM BELGESİ VERİLECEKTİR.
Katılımcılar Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları
Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler
Psikologlar
Psikolojik Danışmanlar
Sosyal Hizmet Uzmanları
Uzman Psikiyatri Hemşireleri
Davranış Bilimleri Mezunları
Aile Danışmanları
Bu bölümlerde okuyan 3. ve 4. Sınıf öğrencileri
Kayıt İçin Gerekli Belgeler Kimlik Fotokopisi, Diploma Fotokopisi veya Öğrenci Belgesi