08 Şubat 2017, Çarşamba / Published in Ankara, Eğitimler, Tüm Yazılarımız
HENDRIX  IMAGO ÇİFT TERAPİSİ ÖYKÜSEL (Narrative) TERAPİ AİLE TERAPİSİNDE BOWEN YAKLAŞIMI DİNAMİK AİLE MODELLERİ İnsanın kimliğini etkileyen en önemli unsurlardan olan aileye dayalı terapi, insanların hem yaşamdaki önemli güçlüklerle başa çıkabilmesine hem de yaşam biçimlerini derinden dönüştürmesine yardım eden güçlü bir değişim modeli sunmaktadır. Aile Danışmanlığı ve Çift Terapilerinde Modern ve Postmodern yaklaşımları içeren 100 saatlik Çift Terapisi Eğitimimizde,