ÇOCUK ve ERGENLERDE BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

Ergenlik, bireyin farklı yaşam alanlarında “Ben kimim?” sorusuna yanıt aradığı, kimliğin şekillendiği dönemdir. Bu dönemde ergenin karşılaştığı stres faktörlerine karşı daha hassas olduğu da bilinmektedir. Sonuç olarak ruh sağlığı sorunlarının da arttığı bu kritik dönemde ergenliğin temel özelliklerine uyarlanmış ve etkin psikoterapi yaklaşımları hayati önem taşımaktadır. Gün geçtikçe, bilim ilerledikçe, etkinliği kanıtlanmış yeni birçok psikoterapi tekniği gelişmekte ve çeşitli teorik psikoterapi ekolleri gelişip öne çıkmaya çalışırken, tüm dünyada doğal bir diyalektik süreç gelişti ve Bütüncül Psikoterapi hareketi 1980’lerde doruk noktasına ulaştı. Bu hareket, çeşitli bütünleşme türlerinin gelişiminde çığır açan öneme sahipti. Son yıllarda dünyada psikoterapistler Entegratif (Bütüncül) çalışmayı seçmek noktasında zorunlu olduklarını hissetmeye başlamışlardır. Bugün biz de BETED olarak klinik bilimin geldiği noktada ilkelerin, alan sistemlerinin ve tedavi tekniklerinin birbirine yaklaşmasıyla yeni bir birleşme aşamasına girmekte olduğuna inanıyoruz.

Bu Eğitimde hem eğitim kurumlarımızda Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinde danışmanlık becerilerinin geliştirilmesi hem de daha profesyonel destek hizmeti verilen kurumlarda çalışan ruh sağlığı profesyonellerin terapötik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çocuk ve ergenliğin temel özelliklerine uyarlanmış etkin uygulanan psikoterapi yaklaşımlarını hastalık/ bozukluk/semptom üzerinden, çocuklara ve ergen yaş grubu psikolojik özelliklerine uyarlanarak ele alınmasını ve güncel literatür ışığında tartışılmasını amaçladık.

Eğitim Süresi

12 Ay Teorik + 6 Ay Uygulamalı Süpervizyon Toplam 18 Ay
Ayda 1 hafta sonu/2 gün 16 Saat

Bilimsel Programda Yer Alacak Ana Konular

Teorik

1 Çocuk ve Ergenlerde görülebilecek tüm davranış bozuklukları ve semptomların etyolojilerini gelişimsel olarak gözden geçirme.

 • İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı
 • İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri -FREUD
 • Bilişsel Gelişim – PİAGET
 • Ahlak Gelişimi – KOHLBERG
 • Ruhsal aygıt ve Savunma Mekanizmaları
 • Gelişim psikolojisi ve Temel Kuramlar;
 • Bağlanma Kuramı
 • Nörobiyoloji
 • Nesne İlişkileri Kuramı
 • Kendilik Kuramı
 • Zihinselleştirme Kuramı
 • Masterson’un Terk Edilme Depresyonu Kuramı
 • Dürtü çatışma Kuramı
 • Kişilik Bozuklukları

2 Çocuk ve Ergenlerde görülebilecek Geçici fonksiyon kaybına neden olan ruhsal bozuklukların değerlendirilmesi

 • Özel Öğrenme Bozuklukları
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperakivite Bozukluğu
  • Sözel anlatım bozukluğu
  • Konuşma Gecikmesi
  • Disleksi ( okuma yazma bozuklukları )
  • Distimik bozukluk
  • Akici konusma bozukluklari, fonolojik bozukluk, kekemelik, artikulasyon bozuklugu vb.
 • Gelişimsel bozuklukların psikopatolojisi (YGB; Çocuk ve yetişkin otizm, heller, asperger, angelman, rett vb.
 • Dışa Atım Bozuklukları
  • Enürezis (İdrar Kaçırma)
  • Enkoprezis (Dışkı Kaçırma)
 • Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Kontrol ve Davranım Bozuklukları
  • Ergenlikte Disiplin/Uyum ve Davranış Sorunları
  • Akran Zorbalığı / Okuldan Kaçma / Küfür
  • Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu
  • Aralıklı Patlayıcı Bozukluk
  • Davranım Bozukluğu
  • Piromani
  • Kleptomani
 • Kaygı Bozuklukları
  • Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobi)
  • Panik Bozukluğu
  • Yaygın Kaygı Bozukluğu
  • Özgül Fobi
  • Ayrılma Kaygısı Bozukluğu
 • Depresyon Bozuklukları
  • Yıkıcı Duygudurum Düzensizliği Bozukluğu
  • Yoğun (Majör) Depresyon Bozukluğu
  • Süregiden Depresyon Bozukluğu (Distimi)
  • Maddenin/İlacın Yol Açtığı Depresyon
 • Takıntı-Zorlantı Bozukluğu (Obsesif Kompulsif Bozukluk) Ve İlişkili Bozukluklar
  • Takıntı-Zorlantı Bozukluğu (Obsesif Kompulsif Bozukluk)
  • Beden Algısı Bozukluğu (Vücut Dismorfik Bozukluğu)
  • Biriktiricilik Bozukluğu
  • Trikotillomani (Saç Yolma Bozukluğu)
  • Deri Yolma Bozukluğu
 • Beslenme Ve Yeme Bozuklukları
  • Pika
  • Kaçıngan/Kısıtlı Yiyecek Alım Bozukluğu
  • Anoreksiya Nervoza
  • Bulimiya Nervoza
 • Bedensel Belirti Bozuklukları Ve İlişkili Bozukluklar
  • Bedensel Belirti Bozukluğu
  • Hastalık Kaygısı Bozukluğu
  • Dönüştürme (Konversiyon) Bozukluğu
 • Psikoaktif Madde Kullanımına Bağlı Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar
  • Ergenlik Dönemi Bağımlılıklar
  • Madde Bağımlılığı
  • Sigara Bağımlılığı
  • Bilgisayar/İnternet/Telefon Bağımlılığı
  • Ergenlerde Görülen Psikosomatik Hastalıklar
  • Ergenlik Döneminde Depresyon ve İntiharın Önlenmesi
 • Cinsel Kimlik Bozuklukları
  • Anne Babaların Cinsel Gelişim Dönemindeki Tutumları
  • Cinsel gelişim/ eğitimi, cinsel kimlik karmaşası, intersex, cinsel sapmalar
  • Çocuk İstismarı ve İhmali
  • Duygusal İstismar, Fiziksel İstismar, Cinsel İstismar,
 • Travma ve Stres etmenleri ile ilişkili bozuklukları
 • Disosiyatif Bozukluklar
 • Duygu durum bozuklukları (Bipolar ve Unipolar Affektif Hastalıklar)
 • Kişilik Bozukluklarının Psikopatolojisi ve Kliniği
 • Aile ve Çocuk Hukuku

3 Özel eğitim gerektiren zihinsel, ruhsal, davranışsal bozukluklar:

 • Zekâ geriliği
 • Şizofreni
 • Sanrısal bozukluklar
 • Yaygın gelişimsel bozukluklar

4 Danışmanlık ve Terapötik Becerilerin Kazandırılması ve Terapötik Yaklaşımlar

 • Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi yaklaşımları; Borderlein ve Narsisistik Örgütlenmesi olan Ergenlerde
  • Masterson Yaklaşımı
  • Kohutyen Yaklaşım
 • Duygu Odaklı Bireysel Terapi
 • Duygu Odaklı Aile Terapisi
 • Bağlanma, Zihinselleştirme ve Duygulanım Regülasyonu Temelli Yaklaşım
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Temel Bilgi ve Teknikler
 • Çözüm Odaklı Terapi Yaklaşımı (ÇOT)
 • Oyun Terapisi ve Çeşitleri;
  • Deneyimsel Oyun Terapisi
  • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
  • Nesne İlişkileri Bağlamında Oyun Terapisi
  • BDT Tabanlı Oyun Terapisi
  • Filial Terapi
  • Oyun Terapisinde Bütüncül Yaklaşım
 • EMDR Temel Bilgileri ve çocuklarda EMDR Uygulamaları
 • Psikoeğitimsel Yaklaşımlar
 • Psikoterapi uygulamasında kullanılan testler, formlar, ölçekler ve yönergeler
 • Aile içi İletişim Teknikleri, Çatışma ve Ailelerle Çalışma

 Formülasyon ve Süpervizyon

 • Psikoterapi Nedir?
 • Çocuk ve Ergen Psikoterapisinin Farkı Nedir?
 • Çocuk ve Ergen Danışanlarla İlk İlişkinin Kurulması ve İletişim
 • Danışanla ilk ilişkinin kurulması ve iletişim
 • Belli ruhsal ve psikolojik bozukluklardaki semptomların saptanması
 • İlk görüşmenin yapılandırılması
 • Danışanın sorunlarını değerlendirme
 • Değerlendirme görüşmelerinin ardından, vaka formülasyonu ve vaka analizi
 • Psikoterapide strateji belirleme
 • Terapist ile danışan arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir zemine oturtma ve terapötik işbirliğini sağlama
 • Psikoterapotik beceriler
 • Psikoterapotik müdahaleler
 • Psikoterapinin sonlandırılması ve nüksü önleme

Eğitime Kimler Katılabilir?

 • Eğitime psikoterapi alt yapısına sahip vaka ve klinik tecrübesi olan hekimler ve diğer ruh sağlığı profesyonelleri katılabilir:
 • Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları
 • Tıp Doktorları
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler
 • Aile Danışmanları
 • Anaokulu Öğretmenleri
 • Okul Öncesi Öğretmenleri
 • Özel Eğitim Uzmanları
 • Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunları
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri ve Uzmanları
 • Uzman Psikiyatri Hemşireler

* Not: Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kesinlikle kayıt kabul edilmemektedir. Ancak bahsi geçen alanlarda lisans mezunu olmayıp ama Klinik Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.

 • Modüler eğitim programındaki derslerden herhangi birini daha önceden farklı kurumlardan almış olan katılımcılar katılım belgelerini ve transkriptini ibraz ettiklerinde muaf sayılabilecekler.
 • Her bir modül 16 saatlik akademik saatten oluşur. Eğitime düzenli olarak katılmak zorunludur. Mazaretli olarak 18 ay boyunca %10 devamsızlık hakkı bulunmaktadır. %10 devamsızlık hakkı bir gün dahi geçecek olanlar telafiye kalırlar. Telafiye kalan kursiyerler girmedikleri ve giremeyecekleri tüm derslerin ücretini mükerrer kere ödemek suretiyle alt dönemlerden tekrar alırlar
 • Ödemede kolaylık olması için ödemeler aylık talep edilecektir, fakat eğitime başlarken eğitimin tamamına katılmayı ve ücretini ödemeyi kabul ettiğini beyan eden bir sözleşme imzalanacaktır. Eğitimin kursiyer tarafından yarım bırakılması halinde ise eğitim ücretinin geri kalan toplam ücreti kursiyerden tahsil edilecektir
 • Toplam Eğitim süresini gerektiğinde kurumumuz uzatma hakkına sahiptir. Kursiyerler bu koşulları kabul ederek eğitime başlamış olacaklardır.

** Not: Yurtdışından mezun olan ama YÖK tarafından kabul edilen ve diplomalarına denklik verilen profesyoneller eğitimlerimize kabul edilecektir. Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır.  

*** Eğitimlerimizin teorik ve pratik çalışma ve sınavlarını başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize eğitim katılım sertifikası verilir.

Eğitim Tarihi

Ayda 1 hafta sonu şeklinde devam edecek olan eğitimimizin başlama tarihleri her yıl başında iletilecektir.
Eğitime en az 20 kişi ile başlanacaktır, yeterli sayıya ulaşılamazsa eğitim tarihi ertelenecektir.

Eğitim Saatleri

Cumartesi ve Pazar Saat: 10.00-18:00

Verilecek Belge / Sertifika

BETED Onaylı Çocuk ve Ergen Psikoterapi Eğitimi Katılım Sertifikası

Kayıt – Kabul Sırasında İstenen Belgeler

 • 2 Adet fotoğraf
 • Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri
 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Varsa alınan diğer eğitimlerin belge veya sertifikalarının önlü arkalı fotokopileri

Eğitim Yeri

Kızılay Mahallesi Necatibey Caddesi Bilecik Apartmanı 27/2 Kızılay/Çankaya/Ankara
0543 650 52 65 –  0312 230 70 77

Hakkımızda

BETED (Bireysel ve Evlilik Terapileri Derneği)
BETED EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
Telefon: 0312 230 70 77- 0543 650 52 65
Eposta: trbeted@gmail.com
https://www.beted.org.tr/ – http://www.facebook.com/trbetad