Bireysel ve Evlilik Terapileri Eğitim Derneği web sitesinde yer alan tüm eğitimlerin organizasyonu, mali işlemleri ve üstlenicisi BETED Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmektedir.

EĞİTİMLERİMİZ

Bireysel ve Evlilik Terapileri Derneği (BETED) ve BETED Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. işbirliğinde Eğitim ve Seminer Organizasyonlarına İlişkin Protokol kapsamında dönemsel ya da düzenli olarak açtığı eğitimler aşağıdadır. Bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz. 

Ruh sağlığı alanında çalışan ve çalışmayı hedefleyen meslek profesyonellerinin saha çalışmalarında karşılaştıkları zorlukları gözlemleyen derneğimiz ve Eğitimci kadromuz, söz konusu eksikliği bir ölçüde giderebilmek amacıyla, psikoterapi becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen Temel Teorik Kuramsal bilgileri, yoğun pratik vaka çalışmalarıyla destekleyerek BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM PROGRAMINI hazırlamıştır. Ocak 2022 itibariyle 5. Grup eğitimlerimiz başlayacaktır.

Bu Eğitimde hem eğitim kurumlarımızda Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinde danışmanlık becerilerinin geliştirilmesi hem de daha profesyonel destek hizmeti verilen kurumlarda çalışan ruh sağlığı profesyonellerin terapötik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çocuk ve ergenliğin temel özelliklerine uyarlanmış etkin uygulanan psikoterapi yaklaşımlarını hastalık/ bozukluk/semptom üzerinden, çocuklara ve ergen yaş grubu psikolojik özelliklerine uyarlanarak ele alınmasını ve güncel literatür ışığında tartışılmasını amaçladık.

Duygu Odaklı Çift Terapisi, temelleri Bağlanma Teorisine dayanan, kısa süreli (8-20 seans) bir terapi metodudur. Çiftlerin yaşadıkları sıkıntıları temelde yaşadıkları duygulara dayanarak çözmeyi hedefler. Duygu Odaklı Çift Terapisine göre ilişkilerinde sıkıntı yaşayan çiftler olumsuz döngülerde sıkışıp kalırlar. Terapistin birincil görevi de, çiftlerin içinde bulundukları olumsuz döngüleri ve bu döngüye sebep olan temel duyguları (örn: öfke, korku, çaresizlik, kırgınlık) fark etmelerini sağlamaktır. Terapist daha sonraki aşamada, tarafların bu duyguları birbirleriyle açık bir şekilde paylaşmalarına ve de alternatif davranış kalıpları geliştirmelerine yardımcı olur.

Bu eğitimimizde, çocuklara uygulanacak 13 farklı test ile çocukların değerlendirilmesi konusunda içerik bulunmaktadır. Bu testler: 1. Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi 2. Chidren’s Apperception Test (C.A.T Çocuklarda Tematik Algı Testi) 3. Draw A Person (Bir İnsan Çiz Testi) 4. D-10 Kişilik Testi 5. Frankfurter Konsantrasyon Testi (Elma Testi) 6. Öğretmen Bilgi Formu 7. Burdon Dikkat Testi 8. Porteus Labirentleri Testi 9. Good Enough-Harris, Bir İnsan Çiz Testi 10. Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi 11. Metropolitan Olgunluk Testi 12. Gessel Gelişim Figürleri Testi 13. Çocuk ve Aile İle Gözlem ve Görüşme Teknikleri

Psikolojik değerlendirmede resmin rolü ve çocuk resimlerini anlamada çok yönlü yaklaşımlar nelerdir? Çocuklar ve resimleri ile nasıl çalışılır? Çocuk resimlerini analiz ederken dikkate alınan temel ilkeler nelerdir? Gelişim dönemlerine göre çocuk resimlerinin özellikleri nelerdir? İlk çizgiler, ilk kompozisyon… Alışılmışın dışına çıkan çizgiler nasıl değerlendirilir? Çocuk resimlerinin duygusal içeriği nasıl değerlendirilir? Somatik ve spiritüel açıdan çocuk resimleri nasıl değerlendirilir? Kişiler arası ilişkiler yönünden çocuk resimleri nasıl değerlendirilir? Çocuk resimlerinde etik kodlar nelerdir?

Adler’e göre rüya; insanın uyuduğu sırada ortaya çıkan önemli ve anlamlı faaliyettir. Freud ise rüyaları “Kral Yolu” olarak adlandırmış ve “Rüya uyku sırasındaki zihinsel yaşamdır. Uyanıklık zihinsel yaşamına bazı benzerlikleri olan ama öte yandan ondan büyük farklarla ayrılan bir olgudur.” demiştir. Rüyalar insanlık tarihi boyunca tüm insanlar tarafından tecrübe edilmiş psikolojik bir deneyimdir. Bu nedenle de psikoterapide, bireyi anlama ve anlamlandırmada önemli bir yer tutar.

TOP