Bireysel ve Evlilik Terapileri Eğitim Derneği web sitesinde yer alan tüm eğitimlerin organizasyonu, mali işlemleri ve üstlenicisi BETED Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Aile Danışmanlığı Eğitimi Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi Duygu Odaklı Bireysel Terapi Eğitimi Cinsel Danışmanlık ve Terapi Eğitimleri Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi Çocuk Resimlerinin Psikolojik Değerlendirilmesi Eğitimi Bütüncül Psikoterapi Eğitimi

BETED bünyesindeki eğitimlerimiz ve hizmetlerimiz için bizlere iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz. 

HAKKIMIZDA

2011 yılında aile yapısının güçlendirilmesi ile toplumumuzu ve toplumları ileriye götürecek hizmetleri gerçekleştirmek ve örnek oluşturacak bilimsel çalışma ve uygulamalar ile bu alanda uluslararası önder olabilmek amacıyla Bireysel ve Evlilik Terapileri Eğitim Derneği kuruldu. IFTA üyesi olan BETED, 2012 Eylül ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‘nın çıkardığı yeni Gerçek Kişiler ve “Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda BETED Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. altında MEB onaylı ÖZGÜN Aile Danışmanlığı Kursu ile iş birliği yaparak eğitim faaliyetlerine başladı. 

2015 yılından itibaren Bireysel ve Evlilik Terapileri Derneği (BETED) ve BETED Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. işbirliğinde Eğitim ve Seminer Organizasyonlarına İlişkin Protokol kapsamında eğitimlerimiz devam etmektedir. 

Eğitim

0

Hizmet Verdiğimiz Yıl

0

Eğitmenlerimiz

0

EĞİTİMLERİMİZ

Ruh sağlığı alanında çalışan ve çalışmayı hedefleyen meslek profesyonellerinin saha çalışmalarında karşılaştıkları zorlukları gözlemleyen derneğimiz ve Eğitimci kadromuz, söz konusu eksikliği bir ölçüde giderebilmek amacıyla, psikoterapi becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen Temel Teorik Kuramsal bilgileri, yoğun pratik vaka çalışmalarıyla destekleyerek BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM PROGRAMINI hazırlamıştır. Ocak 2022 itibariyle 5. Grup eğitimlerimiz başlayacaktır.

Bu Eğitimde hem eğitim kurumlarımızda Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinde danışmanlık becerilerinin geliştirilmesi hem de daha profesyonel destek hizmeti verilen kurumlarda çalışan ruh sağlığı profesyonellerin terapötik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çocuk ve ergenliğin temel özelliklerine uyarlanmış etkin uygulanan psikoterapi yaklaşımlarını hastalık/ bozukluk/semptom üzerinden, çocuklara ve ergen yaş grubu psikolojik özelliklerine uyarlanarak ele alınmasını ve güncel literatür ışığında tartışılmasını amaçladık.

Bu eğitimimizde, çocuklara uygulanacak 13 farklı test ile çocukların değerlendirilmesi konusunda içerik bulunmaktadır. Bu testler: 1. Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi 2. Chidren’s Apperception Test (C.A.T Çocuklarda Tematik Algı Testi) 3. Draw A Person (Bir İnsan Çiz Testi) 4. D-10 Kişilik Testi 5. Frankfurter Konsantrasyon Testi (Elma Testi) 6. Öğretmen Bilgi Formu 7. Burdon Dikkat Testi 8. Porteus Labirentleri Testi 9. Good Enough-Harris, Bir İnsan Çiz Testi 10. Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi 11. Metropolitan Olgunluk Testi 12. Gessel Gelişim Figürleri Testi 13. Çocuk ve Aile İle Gözlem ve Görüşme Teknikleri

Duygu Odaklı Çift Terapisi, temelleri Bağlanma Teorisine dayanan, kısa süreli (8-20 seans) bir terapi metodudur. Çiftlerin yaşadıkları sıkıntıları temelde yaşadıkları duygulara dayanarak çözmeyi hedefler. Duygu Odaklı Çift Terapisine göre ilişkilerinde sıkıntı yaşayan çiftler olumsuz döngülerde sıkışıp kalırlar. Terapistin birincil görevi de, çiftlerin içinde bulundukları olumsuz döngüleri ve bu döngüye sebep olan temel duyguları fark etmelerini sağlamaktır....

Adler’e göre rüya; insanın uyuduğu sırada ortaya çıkan önemli ve anlamlı faaliyettir. Freud ise rüyaları “Kral Yolu” olarak adlandırmış ve “Rüya uyku sırasındaki zihinsel yaşamdır. Uyanıklık zihinsel yaşamına bazı benzerlikleri olan ama öte yandan ondan büyük farklarla ayrılan bir olgudur.” demiştir. Rüyalar insanlık tarihi boyunca tüm insanlar tarafından tecrübe edilmiş psikolojik bir deneyimdir. Bu nedenle de psikoterapide, bireyi anlama ve anlamlandırmada önemli bir yer tutar.

Psikolojik değerlendirmede resmin rolü ve çocuk resimlerini anlamada çok yönlü yaklaşımlar nelerdir? Çocuklar ve resimleri ile nasıl çalışılır? Çocuk resimlerini analiz ederken dikkate alınan temel ilkeler nelerdir? Gelişim dönemlerine göre çocuk resimlerinin özellikleri nelerdir? İlk çizgiler, ilk kompozisyon… Alışılmışın dışına çıkan çizgiler nasıl değerlendirilir? Çocuk resimlerinin duygusal içeriği nasıl değerlendirilir? Somatik ve spiritüel açıdan çocuk resimleri nasıl değerlendirilir? Kişiler arası ilişkiler yönünden çocuk resimleri nasıl değerlendirilir? Çocuk resimlerinde etik kodlar nelerdir?

2011
2011

Bireysel ve Evlilik Terapileri Eğitim Derneği Kuruldu

2011 yılında bu amaca hizmet etmek, bu inanca sahip ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, aile yapısının güçlendirilmesi ile toplumumuzu ve toplumları ileriye götürecek hizmetleri gerçekleştirmek ve örnek oluşturacak bilimsel çalışma ve uygulamalar ile bu alanda uluslararası önder olabilmek amacıyla Bireysel ve Evlilik Terapileri Eğitim Derneği kuruldu.

2012

Özel Özgün Bireysel Gelişim ve Aile Danışmanlığı Kursu Kuruluşu

2012 Eylül ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‘nın çıkardığı yeni Gerçek Kişiler ve “Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda BETED Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. altında MEB onaylı ÖZGÜN Aile Danışmanlığı Kursu kurulmuştur.

2015

1. GRUP BETED Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Başladı

2022 Ocak itibariyle 5. si başlayacak olan BETED Bütüncül Terapi Eğitimi'nin ilki 2015 yılında başladı. 3 Yıl süren eğitimin sonunda ilk mezunlarımızı 2018 yılında mezun ettik.

2017

BETED Yeni Adresinde

2017 Temmuz ayı itibariyle adresimiz aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Yeni ve çok büyük bir terasa sahip olan yeni adresimize herkesi bekliyoruz.

Kızılay Mahallesi Necatibey Caddesi Bilecik Apartmanı 27/2 Kızılay/Çankaya Ankara

Günümüz
 
BETED Eğitimleri

5. Grup BETED Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Ocak 2022'de başlıyor. 

Eğitmenlerimiz

Dr. Kamile Can

BETED Kurucusu

1968 Sinop / Boyabat doğumlu olan Dr. Kamile Can, ortaokul ve liseyi Samsun Anadolu Lisesinde tamamladı. 1992 de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ankara’da yaşamaktadır. 1992 – 2006 yılları arasında Acil Hekimliği, Medikal Estetik Hekimliği ve İşyeri Hekimliği yaptı. 2006 yılından itibaren Ruh Sağlığı ve Psikoterapi alanında çalışmaya başladı. 2012 de Bireysel ve Evlilik Terapileri Eğitim Derneğini( BETED) Kurdu. Halen Dernek Başkanlığı Görevinİ yürütmekle birlikte, Kişilik Bozuklukları, Bireysel Terapiler, Çift Terapisi ve Aile Danışmanlığı , Cinsel Terapi, Hipnoterapi Alanında Danışman ve Eğitimci olarak çalışmalarına devam ediyor.

Klinik Psk. Mustafa TUNCER

BETED Başkan Yar.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1987 yılı mezunuyum. Çeşitli Kamu Kurumlarında psikolog olarak çalışırken, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ile ilgilenerek; kurslar, eğitimler aldım ve seminerlere katıldım. Bilişsel davranışçı terapi teknikleri ile; personel seçimi ve yerleştirme çalışmaları yaptım. 2005 yılında 4 yıllık Bütüncül Psikoterapi eğitimimi Psikoterapi Enstitüsünde tamamladım. 2008 yılında başladığım Masterson İnstitude, New York, grubuyla Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi eğitimimi bitirdim, süpervizyon çalışmalarımı sürdürüyorum.

Uzm. Psk. Demet BALCI

BETED Akademik Kurul Başkanı

Psk. Demet BALCI Kısa Özgeçmişim: 1960 Denizli doğumluyum. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimlerimi Ankara’da tamamladım. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Milli Eğitim Bakanlığında ve Bandırma Esen Psikiyatri Dal Merkezinde çalıştım. 2009 yılında ADE Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezini kurdum. Evli ve iki çocuk annesiyim.

Uzm. Dr. Betül Sezgin

Psikotepari Eğitmeni

1988 Yılında İstanbul Tıp Fakultesi‘nden mezun oldu. 1992- 1997 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesin’de Çocuk Sağlığıve Hastalıkları dalında uzmanlık eğitimi aldı. 1997-2011yılları arasında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştı. 2012 yılında Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinden emekli olarak devlet sektöründen ayrıldı. 2004 yılında katıldığı Hipnoz Eğitimleri ile birlikte insan psikolojisi ve bedensel hastalıklar arasındaki yakın ilişki ile ilgilenmeye başlamasıyla birlikte psikoterapi ve hipnoz alanındaki eğitimlerine başlamış oldu

İletişim

BETED HAKKINDAKİ YORUMLAR

BETED Bütüncül Psikoterapi Eğitiminde, mesleğimdeki daha önceki 10 yılda öğrendiklerimden daha çok şey öğrendim diyebilirim. Eğitim almayı düşünenlere tavsiye ederim. Kamile hoca artık hem hocam hem ustam :) 

Psk. Erhan Erdem

BETED Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Mezunu

1/3

Vestibulum at pulvinar lectus. Sed ac lobortis neque, id dignissim ex. Curabitur a purus vel mauris consequat ornare. Pellentesque erat nisi, consectetur sit amet ipsum nec, tempor faucibus elit.

Ben Lukas

Information Designer

2/3

Sed sit amet diam ex. Curabitur rhoncus nec nisi eu volutpat. Donec auctor est nec felis posuere molestie. Curabitur nec felis interdum, sagittis mauris at, consequat ex. Nunc in mauris eget ipsum congue pharetra.

Jack Dorsey

Information Designer

3/3

TOP