BETED Çift Terapileri Eğitimleri 2017 – Ankara

İnsanın kimliğini etkileyen en önemli unsurlardan olan aileye dayalı terapi, insanların hem yaşamdaki önemli güçlüklerle başa çıkabilmesine hem de yaşam biçimlerini derinden dönüştürmesine yardım eden güçlü bir değişim modeli sunmaktadır.

Aile Danışmanlığı ve Çift Terapilerinde Modern ve Postmodern yaklaşımları içeren 100 saatlik Çift Terapisi Eğitimimizde, Aile terapisi alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından olan Dr.Leslie S. GREENBERG (Duygu Odaklı Terapi), Hanna LEVENSON (Kısa Süreli Dinamik Terapi) ve  Jeffrey J.MAGNAVİTA (Birleştirilmiş Psikoterapi) gibi yaklaşımların entegratif  bir şekilde yorumlanarak, Bireysel ve Çift Terapisi  yapabilme becerisi kazandırmayı hedefleyerek, katılımcılara psikoterapide duygularda daha doğrudan çalışarak Bireysel ve Çift Terapisi için gereken becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimimiz modüler eğitim şeklinde hazırlanmıştır, katılımcılar eğitimin tamamına katılabildikleri gibi, ayrıca kendilerini geliştirmek istedikleri yaklaşımların anlatıldığı modülleri seçerekde arzu ettikleri eğitim modullerine katılabilirler. Her modül için ayrı BETED ONAYLI  katılım belgesi hazırlanacaktır.

Eğitim Tarihleri

11-12 Mart 2017
HENDRIX IMAGO ÇİFT TERAPİSİ
ÖYKÜSEL (Narrative) TERAPİ
AİLE TERAPİSİNDE BOWEN YAKLAŞIMI
DİNAMİK AİLE MODELLERİ
PSK.DEMET BALCI

8-9 Nisan 2017
GOTTMAN ÇİFT TERAPİSİ ve AİLE DANIŞMANLIĞINDA TERAPÖTİK BECERİLER
DOÇ.DR.YUNUS EMRE AYNA

13-14 Mayıs 2017
DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ TEMEL TEORİK EĞİTİMİ
Dr. KAMİLE CAN

3-4 Haziran 2017
DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ BECERİ EĞİTİMİ
(VAKA ANALİZİ VE ATÖLYE ÇALIŞMASI)
Dr. KAMİLE CAN

22-23 Temmuz 2017
KADINLARDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI ve VAGİNİSMUS TEDAVİSİ
ERKEKLERDE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI ve DENETİMSİZ BOŞALMA TEDAVİSİ
Dr. KAMİLE CAN

on_kayit

Eğitmen Kadrosu:

Psikoterapist Dr. Kamile CAN – BETED Başkanı
Doç. Dr. Yunus Emre AYNA
Uzm. Psk. Demet BALCI

Sertifikasyon

 • Herbir modül için ayrı olmak üzere BETED onaylı KATILIM BELGESİ verilecektir.

Eğitim Hakkında

GOTTMAN ÇİFT TERAPİSİ ve AİLE DANIŞMANLIĞINDA TERAPÖTİK BECERİLER
Çift Terapisinde Gottman Yöntemi, Dr. John Gottman’ın 1970’de başlayan ve bugüne kadar devam eden bilimsel araştırmalarına dayanmaktadır. Bu araştırmalar, dünyada çiftlerle yapılan ilk ve en kapsamlı araştırmalar olma özelliği taşımaktadır.

Çiftler terapiye yoğun bir çatışma içinde, kronikleşmiş çaresizlik, umutsuzluk ve yorgunlukla (ortalama olarak sorunlar ortaya çıktıktan altı yıl sonra) gelirler. Etkili bir terapi, çatışmayı yönetmeyi ele aldığı kadar yakınlığı da arttırabiliyor olmalıdır. Gottman yöntemi bunu, “mutlu ilişkilerden” edinilen bilimsel bilgiyi, sorun yaşayan çiftlere aktararak etkili bir biçimde sağlar.

Gottman Yönteminin ilk adımı olan Temel Eğitimde, 40 yıllık araştırmaların getirdiği bilimsel bilgi birikimini edinmenin yanı sıra aşağıdaki temel ilişki terapisi becerileri edindirilmektedir:

 1. İlişki değerlendirmede, %94 başarı ile ilişkinin geleceğini saptayabilen araştırma sonuçlarını öğreniyor,
 2. Mutlu ilişkilerin ve yolunda gitmeyen ilişkilerin özelliklerini öğreniyor,
 3. Çiftlerin anlatımını izleme, geçmiş öyküsünü alma, değerlendirme envanterlerini uygulama, çiftlerin tartışmalarının gözlenmesi ve bireysel değerlendirme görüşmeleri yoluyla, kapsamlı değerlendirme sürecini gerçekleştirebiliyor,
 4. Terapide nüksün önlenmesini sağlayan temel yaklaşımları öğreniyor,
 5. Çiftlerin çatışmaları yönetebilme konusundaki becerilerini güçlendirmede etkin, temel müdahaleyi öğreniyor,
 6. Çiftlerin yakınlık/arkadaşlık sisteminin geliştirilmesinde etkin, temel müdahaleyi öğreniyor,
 7. Çiftlerin ortak anlam yaratma ve değerler sisteminin oluşturulmasında etkin, temel müdahaleyi öğreniyor olacaksınız.

DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ TEMEL TEORİK EĞİTİMİ
Duygu Odaklı Çift Terapisi, temelleri Bağlanma Teorisine dayanan, kısa süreli (8-20 seans) bir terapi metodudur. Çiftlerin yaşadıkları sıkıntıları temelde yaşadıkları duygulara dayanarak çözmeyi hedefler.
Duygu Odaklı Çift Terapisine göre ilişkilerinde sıkıntı yaşayan çiftler olumsuz döngülerde sıkışıp kalırlar (örn: eşim beni eleştirdikçe, ben kendimi geri çekiyorum, ben kendimi geri çektikçe, eşim beni daha çok eleştiriyor). Terapistin birincil görevi de, çiftlerin içinde bulundukları olumsuz döngüleri ve bu döngüye sebep olan temel duyguları (örn: öfke, korku, çaresizlik, kırgınlık) fark etmelerini sağlamaktır. Terapist daha sonraki aşamada, tarafların bu duyguları birbirleriyle açık bir şekilde paylaşmalarına ve de alternatif davranış kalıpları geliştirmelerine yardımcı olur.

Duygu Odaklı Çift terapisinin olumlu etkileri bir çok araştırmayla kanıtlanmıştır. Duygu Odaklı terapi, çağdaş psikolojik teorilerini temel alan psikoterapi pratiğine ampirik olarak bilgilendirilmiş bir yaklaşım şekli olarak 1980’lerde Dr.Leslie S.GREENBERG ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, depresyon evliliğe bağlı stres için kanıta dayalı terapi yaklaşımlarının yanı sıra travma, yeme bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve kişilerarası problemler için de ümit verici olmuştur.

Diğer terapi teknikleri ile kıyaslandığında semptomlarda daha fazla değişikliği teşvik ettiği ve nüksü önlemede oldukça etkili(%77 nüks görülmeme) olduğu gözlemlenmiş.
İstismarın tedavisinde , kişilerarası problemlerin çözümünde ve affediciliği teşvikte de etkilidir. Duygu Odaklı ve Bütüncül çift terapisi, ilişki sıkıntılarının çözülmesinde en etkili yaklaşımlardan biri olarak kabul edilmektedir.

KADINLARDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI ve VAGİNİSMUS TEDAVİSİ
ERKEKLERDE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI ve DENETİMSİZ BOŞALMA TEDAVİSİ
Ruh sağlığı profesyonelleri için bir temel oluşturmak amacıyla düzenlenmiş olan yoğunlaştırılmış TEMEL DÜZEY CİNSEL TERAPİ eğitimimizde cinsel işlev bozuklukları bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde  gözden geçirilecektir.

Vakaların formülasyonu , cinsel işlev bozukluklarına müdahale tekniklerini öğrenme, cinsel terapide işbirliğinin ve cinsel terapistin becerilerinin tedavi açısından önemini gösterme, cinsel terapi seanslarının yapılandırılması ve tedavi hedeflerinin belirlenmesi, cinsel işlev bozukluklarında uygulanan özel cinsel terapi tekniklerini öğrenme ve pratiğe aktarma, cinsel işlev bozukluklarının nüksetmesinde alınacak tedbirleri tartışma Bütüncül Cinsel Terapi eğitiminin amaçları arasındadır.

Evlilik ve Çift Terapisi, Bireysel Terapi tekniklerinin cinsel terapide birlikte nasıl uygulandığının gösterildiği eğitimlerimiz; içgörü yönelimli ve eğitime dayalı yoğunlaştırılmış Bütüncül Cinsel Terapi modelini esas almaktadır.

Davranışsal, Bilişsel,  Duygu Odaklı  tekniklerin cinsel işlev bozukluklarında nasıl kullanıldığı vaka örnekleriyle anlatılmaktadır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Eğitime psikoterapi alt yapısına sahip vaka ve klinik tecrübesi olan hekimler ve diğer ruh sağlığı profesyonelleri katılabilir:

 • Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları
 • Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Uzman Psikiyatri Hemşireleri
 • Davranış Bilimleri Mezunları
 • Aile Danışmanları

* Not: Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kesinlikle kayıt kabul edilmemektedir. Ancak bahsi geçen alanlarda lisans mezunu olmayıp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.
** Not: Yurtdışından mezun olan ama YÖK tarafından kabul edilen ve diplomalarına denklik verilen profesyoneller eğitimlerimize kabul edilecektir.Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.

Kayıt – Kabul Sırasında İstenen Belgeler

 • 2 Adet fotoğraf
 • Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri
 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Varsa alınan diğer eğitimlerin belge veya sertifikalarının önlü arkalı fotokopileri

Ücretlendirme

 • Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimlerine 2 Modül Halinde katılım zorunludur. Ücret 1400TL dir. (KDV Dahil)
 • Diğer modüller için her bir modül ücreti 650 TL dir. (KDV Dahil)
 • Eğitimin tamamına katılım ücreti 3000 TL dir.

Eğitim Yeri

 • BETED Ankara –  NECATİBEY CAD.23/12 KIZILAY / ANKARA

on_kayit

BETED

BETED (Bireysel ve Evlilik Terapileri Derneği)
BETED EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
Telefon: 0312 230 70 77- 0543 650 52 65
Eposta: trbeted@gmail.com
https://www.beted.org.tr/ – http://www.facebook.com/trbetad

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.