Kimler Aile Danışmanlığı Eğitimi Alabilir?

Yayınalan yeni yönetmelik ile birlikte aşağıdaki tanıma uyan kişiler Aile Danışmanlığı Eğitimi alabilir ve Aile Danışmanı olabilirler.

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik veçocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saatisüpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.